De huidige marktontwikkelingen dwingen organisaties snel in te spelen op veranderende behoeftes. Het bedrijfsresultaat is sterk afhankelijk van de kracht om efficiënt te opereren en mee te kunnen gaan met de veranderingen in de markt. Geen eenvoudige opgave. Project- management is een krachtig instrument om deze veranderingen in goede banen te leiden. 

 

Projectmanagement is namelijk het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project en het motiveren van alle betrokken partijen om de doelstellingen van het project te realiseren binnen de overeengekomen targets van tijd, kosten, kwaliteit, scope, baten en risico’s. 

 

Het doel van VPProjects is om alle specialistische werkzaamheden zodanig te beheersen, dat de gewenste projectresultaten worden opgeleverd. Dit wordt o.a. bereikt door het toepassen van de Plan-Do-Check-Act cyclus.

 

 

In samenspraak met de opdrachtgever wordt er een Plan opgesteld (Borgen). Na goedkeuring wordt het plan uitgevoerd (Do). Tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd (Check) of de resultaten overeenkomen met wat bereikt had willen worden. Bij afwijking wordt de opdrachtgever geinformeerd en gevraagd een besluit te nemen over de nemen maatregelen (Act). Indien nodig wordt het plan bijgesteld en de cyclus opnieuw doorlopen (Continue verbetering).

 

Bron: Passionned Group - KPI's en PDCA