Steeds meer medewerkers willen mobiel kunnen werken en doen dat bij voorkeur op een apparaat naar eigen keuze. De ene keer is dat op de mobiel van de zaak en de andere keer op de privé tablet. Hoe houdt u hier grip op? Wie staat u wel toe om uw bedrijfkritische email en data op een "vreemd" apparaat te laten raadplegen buiten uw veilige netwerk en wiet niet. En waarom niet?

 

Door het opstellen van beleid rondom het gebruik van mobiele apparatuur in de organisatie creeert u voor uw zelf en uw werknemers duidelijkheid over de inzet en het gebruik van mobiele apparatuur.

 

VPProjects heeft een vragenlijst opgesteld waarin alle zaken rondom het gebruik van mobiele apparatuur behandeld worden van het gebruik van zakelijke en/of prive apparatuur tot beheer van de apparatuur en de ondersteuning van de medewerker. Deze vragenlijst wordt doorgenomen met de beleidsmedewerker(s), ICT verantwoordelijke en directie van de organisatie. De antwoorden leiden tot een beleidsdocument welke voor iedereen toepasbaar is. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor het beheer van de mobiele apparatuur.